Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Nass Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

1. Nass; kat'ilik, kesinlik, açıklık. te'vile ihtimali olmayan söz veya delil.
2. Kur'ân-ı Kerim veya hadis-i şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. akide.
3. Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakledilişi isbat etmek.bazılarınca istihraç ve izhar mânâlarından me'huzdur. Bir şeyin belâğ ve nihayetine denir.
4. Bunlardan başka: delil, haber, seyr-i şedid, ref', hüccet, bürhan, zuhur mânalarına da gelir.
5. Nass olan genelde dogma ile karıştırılır. Nass anlaşılmaya, birden fazla yoruma, tefsire ve tevile açıktır; nassı yorumlayanlar da yanılabilen insanlardır. dogma ise asla eleştirilemez ve ondan birden fazla sonuç çıkarılamaz. İslam’da birden fazla mezhep ve binlerce tefsirin yazılmış olması ve halen yazılması ancak bu sayede mümkün olmaktadır.
6. Eski dilde, sarihlik, açıklık, kat'ilik. Manaları açık ve meydanda olan âyet-i kerime ve hadis-i şerifler...

Nassın iki yönü vardır:
1- Nassın hiç bir şeye ihtimali oimaz, beş sözü gibi. Bu beş mana­sında nassdır, altıya veya dörde ihtimali yoktur.
2- Nass vardır, delilden neş'et etmeyen ihtimali kabul etmez, deli­lin takviye etmediği ihtimal, onu nass olmaktan çıkarmazNass Resimleri

Nass Sunumları

Nass Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Nass Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Nass
02 | Kıyas
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)